Zaawansowana
elektronika

samochodowa 

Rządowy program wsparcia rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia od stycznia program: „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” wart 870 milionów złotych.

W ramach programu dofinasowanie mogą otrzymać przedsięwzięcia polegające na:
  • utworzeniu punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, które nie będą wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania (budżet 70 mln zł),
  • budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innych niż ogólnodostępne stacje ładowania (budżet 70 mln zł)
  • budowie ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW albo przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW (budżet 630 mln zł)
  • budowie lub przebudowie ogólnodostępnych stacji wodoru (budżet 100 mln zł).
O dofinasowanie będą mogli ubiegać się:
  • przedsiębiorcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe,
  • rolnicy indywidualni.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o–programie.

 


Powrót
image/svg+xml