Zaawansowana
elektronika

samochodowa 

DANE SPÓŁKI


ElproSys Sp. z o.o. Rachunek bankowy
ul. Tarnogórska 140, 44-102 Gliwice
Polska
Tel: +48 32 301-2-301
Fax: +48 32 301-2-302
E-mail: office@elprosys.com
Skype: elprosys.office
KRS 0000137564 przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach Wydział X Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego 700 000 PLN
NIP 648-242-96-08
NIP EU PL6482429608
Bank Pekao S.A. I Oddział w Gliwicach
Adres:  ul. Gen. L. Berbeckiego 4
Tel: +48 32 330-66-15
Fax: +48 32 330-66-16
71 1240 1343 1111 0010 0272 3656
PL 71 1240 1343 1111 0010 0272 3656 (in PLN)
PL 46 1240 1343 1978 0010 1669 4540 (in Euro)
PL 51 1240 1343 1787 0010 1669 4494 (in USD)
SWIFT: PKOPPLPW
Bank Sort Code: 12401343
Account ID: 1978001016694540