Zaawansowana
elektronika

samochodowa 

CERTYFIKATY


CERTYFIKAT FIRMY AURAEKO "FIRMA PRZYJAZNA NATURZE"
Ważnym wydarzeniem dla firmy Elprosys Sp. z o.o. było uzyskanie w 2011 roku certyfikatu „Firma przyjazna naturze” oraz podpisanie umowy o współpracy z firmą AURAEKO – Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, co pozwoliło na wprowadzenie licznych zmian organizacyjnych i procesowych związanych ze zbieraniem, odbiorem, przetwarzaniem, odzyskiem i recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego produkowanego przez naszą firmę, a tym samym pozwoliło na efektywne realizowanie obowiązków i wymagań nałożonych przez Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) oraz Ustawę Produktową z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.).DEKLARACJA ZGODNOŚCI - CE

Certyfikat który potwierdza, iż tester diagnostyczny DiagProg4  jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy 2014/53/UE w oparciu o wymagania Załącznika nr II do w/w Dyrektywy - Procedura oceny zgodności określona w art. 17 ust. 2a (Wewnętrzna kontrola produkcji oraz szczegółowe testy urządzenia).
 DYREKTYWA W SPRAWIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO WEEE
Produkty firmy Elprosys posiadają oznakowanie WEEE, w celu zapewnienia zgodności z Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (WEEE: DE 52233976, LUCID-No: DE3511288480387, WEEE: FR 032489_05W0VZ, Packaging: FR220770_01HOID).
MIĘDZYNARODOWY SYSTEM STANDARÓW - GS1
Firma Elprosys jest również uczestnikiem globalnego systemu standardów GS1, który od lat promuje i wdraża standardy identyfikacji jednostek logistycznych w międzynarodowym otoczeniu. Uczestnictwo umożliwia znakowanie produktów firmy kodami kreskowymi. GS1 Polska udzieliła naszej firmie prawa do używania następującego prefiksu GS1: 5905753786001.

WIRTUALNY SPACER
image/svg+xml